Lưu trữ | phích lịch RSS feed for this section

[Pro5] Mộng Hài Sinh – 梦骸生

25 Th7

622762d0f703918f268daeda533d269759eec446

Nhân vật hư cấu trong Phích lịch bố đại hí.

Là một trong tứ đại điện chủ “Sinh lão bệnh tử” của Nghịch hải sung phàm, nắm giữ Mộng chinh sinh ấn, đại biểu cho Sinh. Mộng Hài Sinh bên ngoài nhìn như  mĩ thiếu niên thông minh dịu ngoan, trái với vẻ ngoài khờ dại đơn thuần, bên trong dấu diếm tâm tư độc ác như rắn rết. Nhưng đối võ tướng Ngụy Khôn Dư luôn là yêu say đắm, Mộng Hài Sinh gọi hắn là “Dư ca ca”, cũng để cho người này gọi mình là “Lan Nhi” (Phích lịch hiệp ảnh chi Oanh định can qua tập 25). Sau khi mở ra Tiềm dục chi môn, phụ trách dẫn đạo điểm hóa Mộ Tiêu Hàn, kích dụ ra dục vọng chi mộng ẩn giấu trong hắn.

Tính danh: Mộng Hài Sinh

Tổ chức môn phái: Nghịch hải sùng phàm

Tính biệt: Nam

Sơ đăng tràng: Phích lịch hiệp ảnh chi Oanh định can qua chương 25

Thối tràng: Phích lịch hiệp ảnh chi Oanh xế thiên hạ chương 1 (chết bởi Thù Thập Nhị)

Danh hiệu: Phản hồn lan uyển

Thân phận: Một trong tứ đại ấn Nghịch hải sùng phàm – “Mộng chinh sinh ấn”

Căn cứ địa: Phương hài cửu uyển

Thượng ti: Cưu Thần Luyện, Biện Tập Quân

Đồng lõa: Phù Khứ Bệnh (Bệnh ấn), Đỗ Vũ Vu (Tử ấn), Thiên Tịch Nhan (Lão ấn), Kỉ Độ Hàn (tân nhậm Lão ấn)

Yêu say đắm: Ngụy Khôn Dư

Cấp dưới: Ngụy Khôn Dư, Mộ Tiêu Hàn

Võ học: Tư lan cửu uyển, Phương hồn mộng hoàn dĩnh lộ diêu viễn, Hồn hề cửu thệ mộng sinh chuyển tử, Hài lan thổ hồng.

Chú thuật: Mộng chinh cuồng ngôn, Vô thanh chi âm

Vũ khí: Y lan thao

Vật sở hữu: Mộng chinh sinh ấn, Phược mộng quyết.

1753307630030779571